top of page
The girl's hand on the strings of a violin

Колектив школе

Посвећени едукацији

Наш школски колектив чини мала група едукатора ентузијаста окупљених око идеје да се деци општине Врбас омогући квалитетно музичко образовање. Упознајте наш тим и људе који стоје иза ове идеје.

Запослени: Team

Маријана Марки

Директор школе

Ана Ковач

Секретар школе

Ана Обренов

Педагог школе

Тијана Реслер

Шеф рачуноводства

Весна Шљукић

Домар

Тамара Ане Миловић

Спремачица

Interested in learning more about our team? Reach out today!

Playing Piano

Одсек клавира

Запослени: Team

Анита Елмази

Дипломирани музичар - пијаниста

Адриен Куктин Миливојевић

Мастер музички уметник - пијаниста

Весна Николић

Мастер музички уметник - пијаниста

Лејла Елмази

Дипломирани музичар - пијаниста

Марија Ђукић

Мастер музички уметник - пијаниста

Милица Вукашиновић

Мастер музички уметник - пијаниста

Мирјана Милисављевић

Дипломирани музичар - пијаниста

Настасја Оковацки

Дипломирани музички уметник - пијаниста

Гордана Пржница

Мастер музички уметник - пијаниста

Александра Звицер

Дипломирани теоретичар уметности

Сања Даксер Радивојевић

мастер музички уметник - пијаниста

Sheet Music and Guitar

Одсек трзача

Гитара и тамбура

Запослени: Team

Милош Миливојевић

Мастер музички уметник - гитаре

Стеван Радивојевић

Мастер музички уметник - гитаре

Image by Gaelle Marcel

Одсек акордеониста

Хармоника

Запослени: Team

Дуња Витман Грујић

Музички извођач

Ђорђе Недељков

Професор музичке културе

Violin Shop

Одсек гудача

Виолина

Запослени: Team

Евгенија Кулеба

Дипломирани музичар - виолиниста -специјалиста

Наталија Г. Марушић

Мастер музички уметник - виолиниста

Clarinet in orchestra

Одсек дувача

Кларинет

Запослени: Team

Теодора Мркајић

Професор кларинета

Стефан Миловић

Професор кларинета

Sheet Music Edits

Одсек теоретских предмета

Солфеђо, теорија музике, хор

Запослени: Team

Ана Вујичић

Професор солфеђа и музичке културе

Звездана Гладовић

Професор солфеђа и музичке културе

Стеван Гез

Мастер теоретичар уметности

Јадранка Миковић-Џаферовић

Професор солфеђа и музичке културе

Мирко Здјеларић

Професор музичке културе

bottom of page