top of page
Cello

О нама

Мото школе:

Реци ми и ја ћу заборавити.

Подучи ме и ја ћу се сетити.

Укључи ме у рад и ја ћу научити!

О нама: About

Милорад Вучетић

Крајем јуна 1955.године у Врбас је распоређена Милева С. Мартиновић, стручни учитељ-приправник, службеник Народног одбора оптине Цетиње. У каснијем периоду са супругом Милорадом (Мињом) Вучетићем оставиће видног трага на музичком образовању младих, прво у ШОМО Стеван Ст. Мокрањацу Врбасу, а затим и у oсталим организационим облицима оведе латности.

Директори школе били су: Милорад Вучетић од 1959. до 1962.године, Стеван Гера од 1962. до 1963. године, Бранислав Цвејановић од 1963. до 1964.године, а од 1964. па до затварања поново Милорад Вучетић.

За прославу Дана школе Петар Петровић Његош, 25. априла 1961. године, изведен је богат програм, а састојао се од: свечане академије, изложбе, културно-уметничког програма, спортских манифестација и другарске вечери. [1]Свечана академија и културно-уметнички програм изведени су у Дому омладине. У припремању програма, узео је учешће и Миња Вучетић,са две хорске песме, са нижим разредима. За свечану академију штампано је око 600 позивница.

Orchestra conductor on stage
О нама: About

Историјат школе

1959-2001. 

The girl's hand on the strings of a violin

Нижа музичка школа у Врбасу основана је 1959. године. Од почетка су радили следећи одсеци: 

клавирски одсек, одсек хармоника, гудачки одсек и дувачкин одсек

а настава се изводила на следећим инструментима:

клавир, хармоника, виолина, виола, виолончело, труба и флаута.

Школу је у просеку похађало 120 ученика годишње,а запослено је било 8 наставника. Директори школе били су: Милорад Вучетић од 1959. до 1962.године, Стеван Гера од 1962. до 1963. године, Бранислав Цвејановић од 1963. до 1964.године, а од 1964.па до затварања поново Милорад Вучетић.

01. јануара 1969. године школа је укинута и припојена ШОМО у Кули,а већ исте године, 03.октобра, школа је припојена Радничком универзитету “Светозар Марковић-Тоза“ у Врбасу. А од школске 1986/87. године школа се организационо повезује са Основном школом „Петар Петровић Његош“ у Врбасу и у оквиру њене делатности оствариваће  наставни план  и програм основног музичког образовања и предвиђеног за посебно васпитање и образовање. У наредном периоду школа је уписивала годишње у просеку  90 ученика, и то на два инструмента: kлавир и хармоника. У просеку је радило 5 наставника.

1995.године Извршни одбор СО Врбас подноси захтев Влади Републике Србије о оснивању ОМШ у Врбасу.

Основну музичку школу у Врбасу основала је Влада Републике Србије („Сл.гласник РС“ број 49/95). Влада је именовала и привремени Школски одбор, а министар просвете РС именовао је вд директора школе- Миру Вујичић, 22.01.1996. године. Од почетка школске 1996./1997. године школа је добила и нову зграду, тј. кућу старјег здања у главној улици града.

01.03.1997. године је и званично регистрована. У школској 1996./1997. години уводе се два нова инструмента: кларинет и гитара. Проблем већине музичких школа у то време био је кадар. Део наставе био је стручно заступљен а део нестручно. Поред наставе инструмента од 1. До 6. разреда, код дувача од 1.до 4. разреда, ученици старијих разреда 4., 5. и 6. обавезно имају хор или оркестар. Предмет солфеђо похађају сви ученици школе. У 6.разреду, за шестогодишње похађање, добија се и четврти предмет-теорија музике. Овај предмет дувачи су похађали  најпре у 1. разреду а потом у 4. разреду.

О нама: About
The girl's hand on the strings of a violin

2001-

Историјат школе

Од 2001. године за вд директора ОМШ у Врбасу именована је Верица Ожеговић, а већ од следеће школске године за директора школе. На овој функцији била је до октобра 2018. године, када је на ту позицију изабрана Гордана Пржница, која је и данас директор.

Од 2003. године уведен је гудачки одсек тј. изучавање виолине а потом и проширен трзачки одсек тамбуром: бас и е-прим.


Школа тренутно има око 185 ученика и 5 одсека:

  • клавирски,

  • одсек акордеониста,

  • трзачки (гитара,тамбура),

  • гудачки (виолина)

  • дувачки (кларинет)

О нама: About
Orchestra conductor on stage

Наша визија

Желимо да побољшамо услове за рад ученика и омогућимо квалитетније извођење наставе: едукацијом наставника, 

набавком нових инструмената, проширивањем и оплемењивањем постојећег школског простора, као и проширивањем 

интересовањам за основно музичко образовање и ван наше општине. 

Желимо да успоставимо бољу сарадњу како у Општини Врбас, тако и шире. Желимо веће разумевање заинтересованих група (локалне заједнице), више толеранције, иницијативе и задовољстава личним резултатима.

О нама: About
Cello

Посебни приоритети наше школе

У фокусу

  • Безбедност ученика

  • Квалитетна настава – побољшање квалитета наставе увођењем принципа евалуације,

едукацијом наставника за примену нових наставних метода и побољшања услова рада.

  • Промоција школе – ширење информација о квалитету рада школе ради привлачења пажње јавности и будућих првака: промовисање талента у циљу њихове афирмације,развијања такмичарског духа, јачање самопоуздања. Обезбедити што квалитетније културне садржаје ради развоја културе у граду.

  • Рад на инфраструктури школе – рад на проширењу радних услова уз изградњу новог објекта, као и обогаћење свих материјалних ресурса у циљу квалитетније понуде помоћи ученика и наставника.

  • Интезивирање сарадње породице и школе – подизање нивоа мотивације родитељаза активно учешће у свим облицима рада школе са њиховом децом, као и подршка родитеља у изради ИОП-а, како за надарене ученике, тако и за ученике који отежано савлађују програм.

У протеклих 8 година вођена је евиденција заинтересованости деце за похађање ОМШ-е са територије Општине Србобран, обзиром да је велики број деце био принуђен да путује у Врбас. У основним школама на територији Општине Србобран више пута је спроведена анкета међу ученицима 1. и 2. разреда, тако да се располаже подацима почев од школске 2006 – 2007. године. Регистрација овог Издвојеног одељењња коначно је добијена школске 2014/2015.године.

О нама: About
bottom of page